Warsztaty tańca BUTOH

Warsztaty odbywają się co 2 tygodnie w soboty (11-13) i środy (18-20).
Kalendarz i warunki rekrutacji na wydarzeniu profilu BUTOHSFERA: https://www.facebook.com/events/227052551415657/

Instruktorzy
01

Taniec BUTOH rozwinął się w Japonii na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Początkowo forma protestu przeciw bezmyślnemu uleganiu wpływom kultury anglo-amerykańskiej  i wzrastającemu konsumpcjonizmowi w Japonii, Butoh pomału odkrywany był jako kontestacja przeciw wszelkim ogólnie przyjętym normom. Jako powrót do źródła i droga do odkrycia przestrzeni łączącej jednostkę z otaczającą ją rzeczywistością.

Butoh to przede wszystkim lepsze poznanie samego siebie, przebudzenie spuścizny genetycznej i duchowej, którą nosi w sobie człowiek, często nieświadomie. W trakcie ćwiczeń i zajęć, adepci Butoh mogą dotknąć nieznanych wcześniej pokładów odczuć, sił i intuicyjnych prądów. "W królestwie ciała, w każdej komórce zapisane jest wszystko od momentu powstania życia na ziemi. Jest ono pełne smutku i radości, utrapienia i szczęścia. Tyle milionów istnień trwa w naszym ciele" napisał jeden z współczesnych mistrzów Butoh - Daisuke Yoshimoto.

powrót