Piotr Zgorzelski

Animator/muzyk/tancerz (www.taniec.edu.pl) Basista i tancerz w kapeli Janusz Prusinowski Trio. Od ponad 20 lat prowadzi warsztaty polskich tańców tradycyjnych w Polsce i na świecie. Współpracuje przy projektach IMiT, NIFC, IAM. Opracował program zajęć uwzględniający predyspozycje pokolenia pozbawionego kontaktu z muzyka ludową. Współzałożyciel stowarzyszenia „Dom Tańca". Autor i organizator projektów edukacyjno-kulturalnych, m.in. Dechy, Rzuć blagę i chodź potańczyć na Pragę, pierwsze 3 edycje Taboru Domu Tańca, Korzenie, TaniecTradycyjny.pl. Współpracował ze „Sceną Lubelską 30/32", Teatrem Narodowym w Warszawie i Teatrem Polskim. Wraz z Adamem Strugiem współtworzył zespół Monodia Polska (Requiem Polskie”) i brał udział w pracach zespołu Strug Kompania („Adieu”) Z Janusz Prusinowski Trio koncertował i prowadził warsztaty w Europie, Azji i USA (m.in. Carnegie Hall NY, Chicago Symphony Center). Współtworzył płytę „Inspired by Lutosławski". 5. krotny stypendysta MKiDN.

powrót

Taniec tradycyjny