Maya Dunsky

Maya Dunsky jest artystką mulidyscyplinarną, malarką, tancerką butoh i choreografką. Urodzona w Izraelu, spędziła wczesne dzieciństwo w Nigerii. Ma wykształcenie plastyczne, graficzne, taneczne i choreograficzne. W 1985 rozpoczęła i przez 3 lata kontynuowała naukę butoh u mistrza Kazuo Ohno. Będąc w Japonii przez 6 lat, uczyła się też perkusji u muzyka Keiichiro Matsuda, z którym występowała zarówno w Japonii jak Izraelu w latach 1986-1992.

Maya choreografuje i tańczy głównie solo; czasami w duetach czy większej grupie. Sama przygotowuje muzykę, minimalistyczną scenografię i kostiumy do swych przedstawień. Tworzy video-taniec i artystyczne prace video.

Od 1998 roku prowadzi regularne warsztaty butoh. Wspiera twórczy proces i specjalizuje się w przekształcaniu autoterapii w świadomą ścieżkę rozwoju artystycznego. Jako uczennica Kazuo Ohno, wdraża autentycznego ducha butoh. Jest lojalna koncepcji improwizacji. Proces i efekty warsztatu oparte są na idei formuły otwartej – na podstawowej strukturze z elastyczną treścią, która zostawia przestrzeń dla zaskakujących emocjonalnych i fizycznych objawień. Jako artystka, wciąż zgłębia niebezpieczne przestrzenie, miejsca ożywcze i świeże.

Drugą znaczącą działalnością artystyczną Mai jest malarstwo. Jej prace są zazwyczaj duże. Wszystkie prace w cyklu mają swą ustrukturyzowaną logikę i charakterystykę a łączą je powtarzające się motywy. Maya jest artystką koloru a jej powtarzające się formy łączą przejrzyste elementy medytacyjne i mistyczne nacechowane wewnętrznym ruchem. Klimat abstrakcji nie przedstawia historii, nawet gdy w pracy obecne są rozpoznawalne przedmioty.
Tworzy i wystawia w Izraelu i za granicą. Jej prace obecne są w muzeach i prywatnych kolekcjach w Izraelu, Nowym Jorku, Tokio, Paryżu, Bazylei i Berlinie. Maya prowadzi też unikalne, oparte o jej własną metodę pracy warsztaty malarskie „Przestrzeń-Kolor-Świadomość".

„Mój taniec to „esencja”, to taniec bez żadnej konkretnej historii. Charakteryzuje się specyficzną estetyką i minimalizmem; tańcząc jestem w ciągłym kontakcie z duchem uniwersum, który łączy serca i dusze wszystkich ludzi. To ruch autentyczny, który jest zaprzeczeniem tego, co uznawane jest za zwyczajowe.

Jednym z głównych mentalno-emocjonalnych źródeł, z którego wywodzi się mój taniec jest TĘSKNOTA, pragnienie powrotu do tego czym jest DOM.

Chcę wprowadzić świadomie obecną publiczność do świata, w którym można pozbyć się przywiązań i odkryć pierwotną naturę rzeczy” – Maya Dunsky.

powrót

Between 2 to 4