Ewa Kutylak

Ewa Kutylak jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2001), uznaną i cenioną nie tylko w kraju; jej prace można spotkać m.in. w Larry Warnock Fine Arts w Palm Springs (USA) czy w Art Supplement w Getyndze w Niemczech. W Łodzi niezwykle interesujące prace artystki zobaczymy po raz pierwszy.
Zajmuje się grafiką warsztatową, rysunkiem i fotografią. W grafice posługuje się klasycznymi technikami: suchą igłą, mezzotintą, akwafortą, miedziorytem. Laureatka nagród, wyróżnień, stypendiów Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury oraz stypendium im. Tadeusza Kulisiewicza.

powrót

1